Historie

Historie místa

Svah, na němž se archeoskanzen nachází, byl osídlen už v mladší době bronzové (10. – 7. stol. př. n. l.), a následném období starší doby železné, kdy zde žili nejstarší historičtí Keltové (6. – 5. století př. n. l.). Ti zde založili neopevněné sídliště, v němž provozovali mnoho řemesel. Pak byl svah na staletí opuštěn.

Až v polovině 4. století se na něm objevili noví osídlenci, germánští Svébové. Po nich sem v 8. století přišli Slované. Jejich sídliště tvořilo součást zázemí velkomoravského Veligradu, jenž existoval v místech dnešních měst Uherské Hradiště a Staré Město. Tehdy, v 9. století byl zde zbudován zděný kostel, jeden z nejstarších na našem území.

Po zániku Velké Moravy žilo sídliště dál, až do začátku 13. století, kdy do kraje přišli cisterciáčtí mniši a v místech současného Velehradu založili klášter. V té době osídlení svahu archeoskanzenu končí… Nekončí však terénní výzkumy prováděné aktuálně zejména archeology z Centra slovanské archeologie Moravského zemského muzea.

Historie Archeoskanzenu