CZ EN DE

 

 

Živá voda
facebook

Vážení pedagogové,

na našich webových stránkách jsme pro Vás připravili metodické listy a pracovní sešity, určené pro návštěvu Archeoskanzenu Modrá u Velehradu na Uherskohradišťsku, který představuje opevněné velkomoravské hradiště s 25 rekonstrukcemi domů včetně paláce a kostela, znázorňující život doby Velké Moravy, knížete Svatopluka a doby slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.  
Pracovní sešity lze hravou formou využít pro doplnění školní výuky prvního i druhého stupně v předmětech vlastivěda, výtvarná výchova, český jazyk a dějepis, to vše v návaznosti na Rámcové vzdělávací programy oblastí „Člověk a jeho svět“, „Umění a kultura“, „Jazyk a jazyková komunikace“ a „Člověk a společnost“.


V metodických listech naleznete:

 • popis areálu Archeoskanzenu Modrá
 • otázky a správné odpovědi z pracovního sešitu (tučně zvýrazněné)
 • slova pod hvězdičkou s uvedením místa, kde se nachází v pracovním sešitě.
 • námět pro závěrečné zhodnocení pracovního sešitu


Co  pracovní sešit nabízí:

 • provází žáky Archeoskanzenem Modrá a pomocí otázek seznamuje žáky s životními podmínkami tehdejší doby
 • modifikace pro I. a II. stupeň základních škol, pro malý a vetší kolektiv
 • nachází souvislosti a analogii tehdejší doby se současností
 • rozvíjí osobnost a logické myšlení žáka

Symboly v pracovním sešitě:

 • pomáhá k určení správného směru postupu stopa
 • podává doplňující informace o Archeoskanzenu Modrá a období Velké Moravy bublina

Informace pro větší kolektiv:

 • určeno pro více jak 10 žáků
 • žáky rozdělte na 2 až 4 družstva, pojmenované např. podle slovanských bohů (Perunové – bůh hromu, bouře a blesku; Svarogové – bůh nebeského světla a ohně; Velesané – bůh podsvětí, bohatství, magie a stád; Dažbogové – bůh slunce a dárce života)
 • každému družstvu přidělte doprovod (o asistenci můžete požádat průvodce)
 • žák si do pracovního sešitu napíše název svého družstva a označí svou trasu
 • první družstvo se vydá po trase stanovišť A) > B) > C) > D) > E), další družstvo začíná na dalším stanovišti, vydá se tedy trasou B) > C) > D) > E) > A) apod.
 •  Bonus:

 • Za úspěšné vyplnění pracovního sešitu můžete předat žákům pamětní list, který potvrzuje, že se stali odborníky na Archeoskanzen Modrá. Pamětní list obdržíte ke konci prohlídky v pokladně.
 

Pokud jste se rozhodli využít této naší nabídky, kontaktujte nás prosím se žádostí o zaslání přístupového hesla, které Vám obratem zašleme. Věříme, že Vám i Vašim žákům se u nás bude líbit a že zde spolu strávíte příjemný čas.

Zábavu i poučení při prohlídce areálu Vám přeje
personál Archeoskanzenu Modrá

KE STAŽENÍ – metodika a pracovní sešit pro pedagogické pracovníky

    

SOUBORY KE STAŽENÍ ZDE

 

PLÁNEK Archeoskanzenu Modrá

 

Jaké akce v Archeoskanzenu Vás lákají nejvíce?

ROP STŘEDNÍ MORAVA
Název projektu: Ústředí duchovního dědictví Velké Moravy
Registrační číslo: CZ.1.12/3.2.00/17.00941

Zlínský kraj

Lesy ČR

Velkomoravané

Šenkovna

TC Velehrad

KOVOZOO

TA

Sphere
Poskytujeme výhody a slevy na kartu Sphere.

CARTE

Environmentální vzdělávání – návrat k tradicím a zdravému patriotismu ve školách kraje pod Buchlovem

Cyrilometodějská stezka – Kandidátská stezka Rady Evropy

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Východní Morava

Mobilní průvodce