foto

cisloNADZEMNÍ STAVENÍ
Nadzemní stavení srubové konstrukce představuje objekt na ustájení domácích zvířat po dobu mrazů v období zimních měsíců. Jinak zvířata pobývala po většinu roku volně v přírodě. Bylo vystavěno na podkladě nálezu ze Starého Města.

 

©Archeoskanzen 2013