foto

cislo VĚŽ
Věž představuje hypotetickou konstrukci vzniklou na podkladě ojedinělých archeologických nálezů pozůstatků kamenných destrukcí v kombinaci s mohutnými kůly. Věže sloužily jako rozhledny a spolu s dalšími kamennými stavbami, včetně kostelů, také jako poslední útočiště obránců v době dobývání hradišť.

 

©Archeoskanzen 2013